''

Baterija VTC6A 21700 4000mAh 30A

  • Kapacitet: 4000mAh.
  • Baterija: 21700.
  • Puls: 30A.

Isporučuje se s prozirnom zaštitnom kutijom

Tehnički podaci:

  • Kapacitet: 4000mAh
  • Pozitivna vrsta pribadače: ravni vrh
  • Nominalni napon: 3,7 volta
  • Maksimalni napon punjenja: 4,2 volta
  • Maksimalna struja punjenja: 2A
  • Maksimalna struja pražnjenja: 30A

Upozorenje:

Molimo poštujte maksimalne vrijednosti struje punjenja i pražnjenja.

Nemojte kratko spajati bateriju.

Baterije uvijek držite u kutiji koja je posebno napravljena za tu svrhu, posebno tijekom putovanja.

Ako neko vrijeme ne upotrebljavate bateriju, provjerite je li njena struja veća od 2,5 volta.

80,00 kn
s PDV-om
Količina